Raad van Toezicht Stichting Amare weer op volle sterkte

Thu 28 Jan

De Raad van Toezicht van Stichting Amare is vanaf januari 2021 versterkt met drie nieuwe, zeer deskundige leden. Er waren vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van Anke van Kampen en George Straatman twee vacatures. Tot de Raad van Toezicht treden toe Ellen Bien, Pierre Heijnen en Hélène Oppatja. De raad bestaat daarnaast uit Viktorien van Hulst, Munish Ramlal en voorzitter Hans Biesheuvel.

Ellen Bien is Hoofd Directeur Financiën & Control van het Ministerie van Defensie. In het verleden was ze onder meer werkzaam voor de Wereldbank en bij verschillende ministeries en organisaties.

Pierre Heijnen was in het verleden voorzitter van het College van Bestuur ROC Mondriaan, Tweede Kamerlid voor de PvdA, wethouder in Den Haag en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationale Theater in Den Haag.

Hélène Oppatja is momenteel gemeentesecretaris van de gemeente Wassenaar en was in het verleden onder meer werkzaam als wethouder in Alphen aan den Rijn. Zij is vicevoorzitter van het landelijk partijbestuur van de PvdA en bestuurslid van de nationale herdenking van 15 augustus 1945.


Van links naar rechts: Ellen Bien, Pierre Heijnen, Hélène Oppatja

De nieuwe leden laten weten met veel plezier toe te treden tot de Raad van Toezicht van Amare. “Wij zijn zeer betrokken bij het wel en wee van onze geliefde stad en bij de cultuur. Dat strekt zich dus ook uit tot het nieuwe cultuurgebouw aan het Spui. De voorgeschiedenis ervan mag veel stof hebben doen opwaaien; nu het er eenmaal staat, moet het een succes worden en door alle Hagenezen en Hagenaars zo snel mogelijk in het hart worden gesloten. Als toezichthouder willen wij daar graag een steentje aan bijdragen. Wij zijn ons ervan bewust dat het voor Amare, het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en de gemeente een geweldige uitdaging zal zijn om van Amare een succes te maken. De uitgangssituatie is in veel opzichten nu eenmaal complex. Maar uitdagingen zijn er om aan te pakken, niet om voor weg te lopen.”

De Raad van Toezicht, het bestuur en directie van Amare zijn zeer verheugd met het vertrouwen van de nieuwe leden in de missie van  Amare. Zij zijn ervan overtuigd dat met deze versterking, ondanks de complexe transitie en de schade die de cultuursector door de Covid-crisis is toegebracht, er een sterke en gemotiveerde organisatie staat die van Amare een kloppend hart van de cultuurstad Den Haag kan maken. 

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of Amare.nl, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way the content of your shopping cart will be remembered during the order and you can log in on the website with your account.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings