Amare

Profiel

Amare, voorheen Stichting Dans- en Muziekcentrum en Zuiderstrandtheater
Curator van Amare. Cultureel ondernemer. Verantwoordelijk en verbindend.

Stichting Amare beheert en programmeert het gebouw en is de verbinder in de samenwerking met de bewoners van het gebouw Amare, de buren aan het Spuiplein en het culturele veld. Vanuit deze rol wil Amare verbinding en verankering in de stad Den Haag aanjagen. Amare zet zich in om diverse gemeenschappen te bereiken met hoogwaardig aanbod door middel van educatie, voorstellingen, projecten, festivals en de programmering in de publieke ruimtes van het gebouw. Amare brengt dans, muziek, muziektheater en community art van internationaal niveau naar een breed publiek. De partners van Amare zijn de vaste bewoners: het Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium.

Visie
Kunst en cultuur hebben zowel autonome betekenis als maatschappelijke impact. In een steeds diverser wordende stad en samenleving zetten wij in op een veelkleurig programma, op inclusiviteit en ontmoeting. Amare is een huis voor heel Den Haag, het representeert het Nederland en de wereld van nu.

Missie
Amare verbindt en inspireert mensen met podiumkunst uit alle culturen.

In ons inhoudelijk beleid kiezen we daarom de komende jaren voor drie speerpunten, die onze missie concreet maken en richting geven aan al onze activiteiten:

  • Internationaal en inclusief
  • De stad als curator
  • Een leven lang leren

RSIN/Tax Identification Number
807225174

Chamber of Commerce number
27174490

Address
Spuiplein 150
2511 DG Den Haag
The Netherlands

Postal Address
PO Box 11543
2502 AM The Hague
The Netherlands

T +31(0)70 88 00 300

Purpose
The foundation’s primary purpose is:

  • to promote the realisation and organisation of events of general cultural interest, the performance of which shall mainly occur inside the theatre complex;

Composition of the Board
The foundation has a managing director (Jan Zoet), who is also director under the articles of association, and a Supervisory Board.

Supervisory Board
Mr J.H.A.S. Biesheuvel, chair
Mw. Drs. E.A. Bien, member
Mw. Drs. H.I.P. Oppatja, member
Dhr. Drs. P.M.M. Heijnen, member
Mw. R. Drigpal-Nagesar, member
Dhr. baron J. Raes, member 

Remuneration Policy
The director is remunerated in accordance with the Cao Nederlandse Podia (Collective Employment Agreement for Dutch Stage Venues) and the Richtlijn Bezoldiging Directeuren (Guideline for the Remuneration of Directors). All members of the Supervisory Board perform their duties without remuneration. The remaining staff is covered by the Cao Nederlandse Podia.

Profile

Amare, formerly Stichting Dans- en Muziekcentrum en Zuiderstrandtheater
Curator of Amare. Cultural entrepreneur. Responsible and unifying.

Stichting Amare manages the building and organises the programming. It fulfils the role of the spider in the web of all residents of the Amare building, the neighbours on Spuiplein and the wider cultural field. Acting in this role, Amare seeks to cultivate its bond with and roots in the city of The Hague. Amare strives to reach all of the city’s communities by offering a high-quality programme of education, performances, projects and festivals, as well as events in the building’s public areas. Amare brings dance, music, musical theatre and community art of international allure to a wide audience. Amare’s partners are the cultural centre’s permanent residents: Residentie Orkest The Hague, Nederlands Dans Theater and the Royal Conservatoire.

ANBI-gegevens

RSIN/fiscaalnummer
807225174 

KvK-nummer
27174490

BTW-nummer
8072.25.174.B.01

Adres
Spuiplein 150
2511 DG Den Haag

Postadres
Postbus 11543
2502 AM Den Haag

T +31(0)70 88 00 300

Meer over onze organisatie: