Donate now

Would you like to contribute directly to Amare? You can donate securely and easily online. It’s up to you to choose the amount. Every contribution, large and small, is welcome. We are extremely grateful for your involvement and support! 

Contributions and donations to Amare are administered by ‘Stichting Podium van de Stad’. This supporting foundation seeks financial donations for Amare and is registered as a cultural ANBI (public benefit organisation). The purpose of Stichting Podium van de Stad is to (financially) support Stichting Amare. The foundation’s capital is used to support Amare with regard to special projects. 

Fiscale voordelen

Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Steun aan Amare kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn. U ontvangt dus belastingvoordeel over uw gift. Deze is aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelastingen.

Als particuliere begunstiger krijgt u aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel aftrek u krijgt, is afhankelijk van het soort gift. Een gift aan een culturele ANBI mag u altijd met 25% verhogen. Dit betekent dat u 125% van uw schenking mag aftrekken van uw belastbaar inkomen, met een maximale verhoging van € 1.250. De extra aftrek geldt voor periodieke giften én voor gewone giften.

Gewone gift
Bij een gewone gift gelden een drempel- en maximumbedrag dat u mag aftrekken van uw inkomstenbelasting. De drempel is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60, en als maximum mag u 10% van uw drempelinkomen aftrekken. 

Periodieke gift
Om meer fiscaal voordeel te ontvangen, zonder drempel- of maximumbedrag, kunnen donaties worden vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst. Hierin legt u voor minimaal vijf jaar vast dat u een bepaald bedrag per jaar schenkt. Deze schenking mag u jaarlijks volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Gebruik de rekentool op ANBIgift.nl