Spinozamaand: activiteiten in Amare

Tijdens de Spinoza oktobermaand 2023 vinden er diverse activiteiten plaats in Den Haag. In dit bericht lees je welke activiteiten de stichting Spinoza Den Haag in Amare organiseert. 

Wereldwijd staat Den Haag bekend als de internationale Stad van Vrede en Recht. Spinoza (1632-1677) woonde hier de laatste zeven jaar van zijn leven. Op de Paviljoensgracht voltooide hij zijn levenswerk Ethica, waarna hij aan zijn Politiek Traktaat werkte. Spinoza’s boeken over tolerantie, ethiek, vrijheid en democratie sluiten naadloos aan bij Den Haag, waar alle dagen gewerkt wordt aan de internationale vrede en rechtsorde.

Jonathan Israel:
Spinoza on equality and justice

Donderdag 5 oktober, 20:00-21:45 uur
Naborrel tot 22:30 uur

Locatie: Nieuwe Kerk, Spui 175

Spinoza Rede 2023
De tweejaarlijkse internationale Spinoza Rede is gewijd aan sociaal-maatschappelijke, ethische of filosofische thema’s. Jonathan Israel, vermaard historicus en Verlichtingskenner, belicht Spinoza’s rol als architect van democratische gelijkheid en gerechtigheid. Tevens presenteert hij zijn boek Spinoza, Life & Legacy, met een nieuwe interpretatie van Spinoza’s leven en denken, gebaseerd op nooit eerder geraadpleegde historische bronnen.

Na de lezing (engels) zijn gesigneerde boeken verkrijgbaar.

Inleiding: Wiep van Bunge, hoogleraar filosofie, Erasmus Universiteit. 

Spinoza on equality and justice
€ 30,00 p.p.  

➤ Tickets

De eeuw van Spinoza

Zondag 8 oktober, 13:30-15:30 uur
Naborrel tot 16:30 uur

Locatie: Spinoza Foyer - Amare, Spuiplein 150

Dialoog vanuit historisch en filosofisch perspectief     
De 17de eeuw was een tijd van oorlogen, religieuze twisten en wetenschappelijke ontdekkingen. Als filosoof is Spinoza (1632-1677) een toonaangevend vertolker en vormgever van zijn tijdgeest. Maar als onverschrokken vrijdenker zet hij zich ook fel af. Dat maakt hem nog altijd hoogst actueel. In een boeiende dialoog belichten een historicus en een filosoof deze uiteenlopende kanten van zijn denken.  

• Historicus Luc Panhuysen schreef boeken over de 17de eeuw, o.a. een biografie over Johan en Cornelis de Witt.
• Filosoof Yoram Stein promoveerde op het werk van Spinoza, over het belang van religie in zijn denken over staat en samenleving.  

De eeuw van Spinoza
€ 25,00 p.p.

➤ Tickets

 

Wat bezielt ons...?

Zondag 22 oktober, 13:15-15:00 uur
Naborrel tot 16:00 uur

Locatie: Amare, Spuiplein 150

Interreligieuze samenspraak
In de Spinoza Foyer van Cultuurcentrum Amare filosoferen sprekers en publiek over de overeenkomsten en verschillen van het islamitische, joodse, christelijke en spinozistische gedachtegoed. Filosoof Yoram Stein leidt het gesprek over ieders levensbeschouwelijke vorming, over verdraagzaamheid en het persoonlijke en collectieve geluk.

• Jonge musici zorgen voor interculturele omlijsting.
• Inleider en spreker: spinozist Henri Krop.
• Sprekers: rabbijn Marianne van Praag; predikant Rienk Lanooy en Sharief Mohamed, Anware Mustafa Moskee.

Wat bezielt ons...?
 € 15,00 p.p.

➤ Tickets

Ga voor meer informatie over het programma van de Spinoza maand naar de website van Spinoza Den Haag