Over Festival Sacred Songs

Over Festival Sacred Songs

Festival Sacred Songs belicht de schoonheid en zeggingskracht van spirituele muziek, poëzie, dans, natuur en rituelen uit diverse culturen. Het tweejaarlijkse festival is gestart in 2016 als een initiatief van destijds Dans- en Muziekcentrum Den Haag en Culture Connection. Na geslaagde eerdere edities krijgt het festival een vervolg in het najaar van 2022 (begin oktober tot half november). Festival Sacred Songs 2022 bouwt verder op de succesfactoren van voorgaande keren, waarbij de diversiteit en artistieke kwaliteit van de programmering, de contextuele programmering en betrokkenheid van (lokale) partners hoog gewaardeerd werden. Inmiddels is er een sterk netwerk aan partners met wie duurzaam samengewerkt wordt voor de programmering.


Festival Sacred Songs 2022 presenteert artiesten uit binnen- en buitenland, zowel jonge talenten als gerenommeerde topensembles. Het programma ontvouwt zich langs drie programmalijnen - Rituelen, Sacred Nature en Sufi Spirit - die ieder een eigen verhaal vertellen met concerten en voorstellingen en een uitgebreid activiteitenpakket gericht op nadere kennismaking met optredende artiesten, hun cultuuruitingen en hun verhalen.

Artistieke visie

Het festival komt tot stand met medewerking van diverse in Den Haag en Nederland woonachtige makers, musici, dansers, schrijvers, woordkunstenaars, vertellers en andere artiesten. Allen vertegenwoordigen zij verschillende culturen, leefwerelden, kunstdisciplines en levensovertuigingen. De uitwisseling met hen dient als klankbord en levert handvaten en nieuwe inzichten op voor de uiteindelijke programmering van het festival. Dankzij deze gesprekken lukt het ons om diverse publieksgroepen directer bij het festival te betrekken.

Festival Sacred Songs ontvouwt zich langs twee programmalijnen die ieder een eigen verhaal vertellen met voorstellingen, concerten omlijst met activiteiten gericht op beleving, ontmoeting, kennisvergaring, uitwisseling van culturele zienswijzen en prikkelt meerdere zintuigen.

Rituelen is een nieuwe programmalijn die als een rode draad door het hele festival loopt.
Rituelen zijn er in Nederland en wereldwijd in allerlei vormen. Ze gaan veelal vergezeld van intrigerende muziek en dans en zijn daarmee voor veel artiesten een grote inspiratiebron. Rituelen geven mensen kracht, genezing en een manier om heftige overgangen in het leven zoals dood en verlies te markeren en betekenis te geven. In tijden van angst en onzekerheid bieden rituelen rust en houvast. Rituelen zijn niet statisch en bewegen mee met de tijd. Ook ontstaan er altijd weer nieuwe rituelen. Het festival presenteert met concerten en een festivalproductie aandacht aan oude èn nieuwe rituelen en de bijbehorende muziek, dans, verhalen en cultuur. Ook aan rituelen die niet gelinkt zijn aan gevestigde religies en aan nieuwe vormen waarbij mensen zelf een diepere betekenis aan muziek of bepaalde handelingen toekennen.

Sacred Nature focust op de connectie van de mens met de natuur en de kosmos, die sterk tot uiting komt in volkstradities, verhalen, muziek en dans. Welke spirituele wijsheden bieden deze tradities en hoe laat een jonge generatie kunstenaars zich hierdoor inspireren?