Organisatie

© Tim Fisher Photography

Profiel

Amare, voorheen Stichting Dans- en Muziekcentrum en Zuiderstrandtheater
Curator van Amare. Cultureel ondernemer. Verantwoordelijk en verbindend.

Stichting Amare beheert en programmeert het gebouw en is de verbinder in de samenwerking met de bewoners van het gebouw Amare, de buren aan het Spuiplein en het culturele veld. Vanuit deze rol wil Amare verbinding en verankering in de stad Den Haag aanjagen. Amare zet zich in om diverse gemeenschappen te bereiken met hoogwaardig aanbod door middel van educatie, voorstellingen, projecten, festivals en de programmering in de publieke ruimtes van het gebouw. Amare brengt dans, muziek, muziektheater en community art van internationaal niveau naar een breed publiek. De partners van Amare zijn de vaste bewoners: het Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium.

Visie
Kunst en cultuur hebben zowel autonome betekenis als maatschappelijke impact. In een steeds diverser wordende stad en samenleving zetten wij in op een veelkleurig programma, op inclusiviteit en ontmoeting. Amare is een huis voor heel Den Haag, het representeert het Nederland en de wereld van nu.

Missie
Amare verbindt en inspireert mensen met podiumkunst uit alle culturen.

In ons inhoudelijk beleid kiezen we daarom de komende jaren voor drie speerpunten, die onze missie concreet maken en richting geven aan al onze activiteiten:

  • Internationaal en inclusief
  • De stad als curator
  • Een leven lang leren

Doelstelling

De stichting heeft tot primair doel:

het bevorderen van de realisatie en organisatie van evenementen met een algemeen cultureel belang, waarvan de uitvoering voornamelijk zal plaatsvinden in het theatercomplex

Bestuurssamenstelling
De stichting kent een algemeen directeur (Leontien Wiering), die tevens statutair bestuurder is en een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
Dhr. J.H.A.S. Biesheuvel, voorzitter
Mw. Drs. E.A. Bien, lid
Mw. Drs. H.I.P. Oppatja, lid
Dhr. Drs. P.M.M. Heijnen, lid
Mw. R. Drigpal-Nagesar, lid

Beloningsbeleid
De directie is bezoldigd conform Cao Nederlandse Podia en de richtlijnen bezoldiging directeuren. Alle leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Het overige personeel valt onder de Cao Nederlandse Podia.

ANBI-gegevens

RSIN/fiscaalnummer
807225174 

KvK-nummer
27174490

BTW-nummer
8072.25.174.B.01

Adres
Spuiplein 150
2511 DG Den Haag

Postadres
Postbus 11543
2502 AM Den Haag

T +31(0)70 88 00 300

Meer over onze organisatie: