Doneer direct

Wilt u graag bijdragen aan Amare? Doneer snel en gemakkelijk online. U kunt zelf bepalen welk bedrag u geeft. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom. Wij zijn u enorm dankbaar voor uw betrokkenheid en steun!

Tikkie

Doneer eenmalig een bedrag aan Amare en bepaal zelf het bedrag via Tikkie. Met uw bijdrage steunt u ons direct. 

➤ Naar Tikkie

Bankoverschrijving

Doet u liever zelf rechtstreeks een bankoverschrijving? U kunt uw donatie overmaken naar:

Bankrekeningnummer NL32 RABO 0329 1585 03
T.n.v. Stichting Podium van de Stad
O.v.v. eenmalige donatie
Als u uw e-mailadres vermeldt, sturen wij u een bedankje.

 

Bijdragen en donaties aan Amare komen ten goede aan ‘Stichting Podium van de Stad’. Deze stichting werft financiële giften voor Amare en staat geregistreerd als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Het doel van Stichting Podium van de Stad is het (financieel) ondersteunen van Stichting Amare. Het vermogen van de Stichting wordt aangewend ter ondersteuning van Amare ten behoeve van bijzondere projecten.

Fiscale voordelen

Steun aan Amare kan fiscaal gezien gunstig zijn. U ontvangt belastingvoordeel over uw gift. Een ANBI is namelijk vrijgesteld van schenkbelasting. Uw gift is daardoor aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelastingen. Iedere gift aan een culturele ANBI mag u met 25% verhogen. Hoeveel aftrek u krijgt, is afhankelijk van het soort gift en van uw persoonlijke belastingtarief.

Gewone gift
Bij een gewone gift gelden een drempel- en maximumbedrag dat u mag aftrekken van uw inkomstenbelasting. Het drempelbedrag is 1% van uw totale inkomen voor belasting. Deze drempel moet u nog aftrekken van uw gift (verhoogd met 25%). Het overblijvende gedeelte mag u aftrekken van uw inkomstenbelasting, met als maximumbedrag 10% van uw inkomen.

Periodieke gift
U ontvangt meer fiscaal voordeel als u uw gift voor minimaal vijf jaar vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst. Deze schenking mag u jaarlijks zonder drempel- of maximumbedrag aftrekken van uw inkomstenbelasting. Een periodieke gift is dus 125% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Als u hier interesse in heeft, neem dan contact met ons op!

Rekenvoorbeeld bij een gewone gift van € 750 (met een drempelbedrag van € 350):

  • € 750  x 125% = € 937,5  is het totale bedrag van uw gift
  • € 937,5 - 350* = € 587,5 is het bedrag dat aftrekbaar is van uw belasting
  • € 587,5 x 36,97* = € 217,20 is uw belastingvoordeel
  • € 750 - € 217 = € 533 zijn de netto kosten van uw gift

Rekenvoorbeeld bij een periodieke gift van € 750:

  • € 750 x 125% = € 937,5 is het bedrag wat aftrekbaar is van uw belasting
  • € 937,5 x 36,97%* = € 346,59 is uw belastingvoordeel
  • € 750 - € 346,59 = € 403 zijn de netto kosten van uw gift

Let op: dit rekenvoorbeeld houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie, de rekentool wel:

➤ Gebruik de rekentool