Privacystatement van Amare

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Daarom bieden wij de mogelijkheid om via de website een ticket te kopen met een zeer beperkte opgave van persoonlijke gegevens. Zodra de fysieke kassa in Amare geopend is, bieden we je de mogelijkheid om op die plek zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets aan te schaffen. 

We gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we van je verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat je rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Je kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten:

 • voorstellingen en concerten
 • nieuwsbrief
 • les- en/of cursusactiviteiten
 • klantaccount
 • donateurschap
 • websiteproductenverkoop

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. Je kunt denken aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, koopgeschiedenis, IBAN-gegevens en bestede bedrag. We bieden je de mogelijkheid om het bestelproces te doorlopen met het achterlaten van zo min mogelijk persoonlijke gegevens. We verplichten je wel om je e-mailadres in te vullen, zodat we je de tickets kunnen sturen en je op de hoogte kunnen houden bij wijzigingen of annuleringen. Wil je een volledig overzicht van je gegevens dan kun je een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Wat doen we met je gegevens?
Wij verwerken alleen die gegevens van je die nodig zijn om:

 • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. verkoop kaartje voor een voorstelling);
 • de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. servicemails m.b.t. tot de voorstelling);
 • te informeren over onze (andere) producten of diensten (bijv. onze algemene nieuwsbrief) en deze informatie zo goed mogelijk op je interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen (bijv. gerichte aanbiedingen per e-mail);
 • je in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technologiën). Ook plaatsen derde partijen tracking cookies om je gepersonaliseerde advertenties te tonen buiten onze website. Daarnaast worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierna);
 • marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Hoe kan ik mij afmelden voor de informatie e-mails?
De informatie over diensten of producten willen wij je alleen aanbieden als je daar prijs op stelt. Wij vragen je hiervoor je toestemming. Je kan je ook op elk moment weer afmelden, via de afmeldlink in onze e-mails of via een e-mail aan: kassa@amare.nl.

Bestaat een klantprofiel van mij? 
Wij kunnen de door jou aangeleverde klantgegevens combineren om een klantprofiel op te bouwen. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan te kunnen aanbieden.

Dit doen wij op de volgende manieren:
Wanneer je een account aanmaakt, een ticket koopt of anderszins gegevens aanlevert, kunnen wij deze gegevens combineren. Bijvoorbeeld je postcode, soort voorstelling, gekochte kaarten, bestede bedrag. Wanneer je hiertegen bezwaar hebt, bestaan verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Welke bewaartermijn hanteren wij?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.

Data rondom je bezoek op onze website wordt 14 maanden bewaard. Als je gedurende vijf jaar geen ticket bij ons hebt gekocht of anderszins een product of dienst van ons hebt afgenomen of onze website heeft bezocht, verloopt de bewaartermijn. Als je hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij je gegevens tot het moment dat je je afmeldt. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden? 
Wij kunnen je gegevens delen met uitvoerders van onze dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten, zoals drukkerijen, hostingdiensten, software leveranciers en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, treffen wij de contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens zorgvuldig worden verwerkt.

Daarnaast kan in sommige gevallen je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, voorstellingsdatum, het aantal aan jou verkochte kaarten en het door jou bestede bedrag worden verstrekt aan medeorganisatoren voor het specifieke evenement waarvoor jij tickets hebt gekocht. Dit geldt in ieder geval voor de concerten en voorstellingen van onze huisgezelschappen Residentie Orkest (hierna: RO), Koninklijk Conservatorium (hierna: KC) en Nederlands Dans Theater (hierna: NDT). Zij hebben directe toegang tot ons ticketsysteem voor hun eigen concerten en/of voorstelling(en) in Amare. Andere medeorganisatoren dan RO, KC en NDT ontvangen alleen je e-mailadres. Onze partners kunnen contact met je opnemen om: (i) je te voorzien van informatie met betrekking tot de voorstellingen of je aanbiedingen te doen voor voorstellingen, en (ii) voor het uitvoeren van data-analyses en klanttevredenheidsonderzoeken. Met de betreffende partners maken wij afspraken om optimale beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van je persoonsgegevens door onze partners, kun je dit kenbaar maken aan Amare via kassa@amare.nl (zie: Wat zijn mijn rechten?).

Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren je de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Wat is ons cookiebeleid?
Lees meer over ons cookiebeleid.

Wat zijn mijn rechten? 
Je hebt het recht om ons te vragen om je inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Je kan een dergelijke vragen of verzoek richten aan privacy@amare.nl.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren je daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens
Stichting Amare
Postbus 11543
2502 AM Den Haag
Tel.: 070 88 00 300
E-mail: privacy@amare.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 maart 2022.