Privacystatement van Amare

We gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we je onder meer weten welke gegevens we van je verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat je rechten zijn.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?
We verwerken je persoonsgegevens om onze diensten en producten te kunnen aanbieden. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens van je die nodig zijn voor het aanbieden van producten en diensten. Je kunt daarbij denken aan de volgende activiteiten:

 • voorstellingen en concerten
 • nieuwsbrief
 • les- en/of cursusactiviteiten
 • klantaccount
 • donateurschap
 • websiteproductenverkoop
 • marktonderzoek en marketing (om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden)
 • gebruik van ons contactformulier
 • sollicitatie 

Op welke rechtsgronden baseren wij de verwerking van je persoonsgegevens?
Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens verwerken wij omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld in het geval van de verkoop van een ticket voor een voorstelling. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens omdat dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om je op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten en/of het aanbieden van onze nieuwsbrief. Of om inzicht te verkrijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten te kunnen aanbieden. In sommige situaties zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. Je kunt denken aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, koopgeschiedenis, IBAN-gegevens en bestede bedrag. We bieden je de mogelijkheid om het bestelproces te doorlopen met het achterlaten van zo min mogelijk persoonsgegevens. We verplichten je wel om je e-mailadres in te vullen, zodat we je de tickets kunnen sturen en je op de hoogte kunnen houden bij wijzigingen of annuleringen. Bij de fysieke kassa in Amare bieden we je de mogelijkheid om op die plek zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets aan te schaffen.

Hoe komen wij aan je persoonsgegevens?
Je geeft in principe je persoonsgegevens zelf aan ons door. Wanneer je een ticket voor een voorstelling of concert bij ons hebt aangeschaft via een medeorganisator van het evenement, ontvangen wij van deze medeorganisator je e-mailadres. 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.

Data rondom je bezoek op onze website wordt veertien maanden bewaard. Als je bij ons een ticket hebt gekocht of anderszins een product of dienst hebt afgenomen, is de bewaartermijn vijf jaar. Als je hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij je e-mailadres voor dit doeleinde tot het moment dat je je afmeldt. 

Als je hebt gesolliciteerd naar een functie bij ons, bewaren wij je persoonsgegevens een maand nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij je toestemming hebt gegeven je persoonsgegevens een jaar te bewaren. Deze toestemming mag je altijd intrekken. Dit kan door te mailen naar: privacy@amare.nl. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen.       

Worden je persoonsgegevens gedeeld met derden? 
Wij kunnen je gegevens delen met uitvoerders van onze dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten, zoals drukkerijen, hostingdiensten, software leveranciers, automatiseringsdienstverleners en (online) marketingbedrijven. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, treffen wij de contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens zorgvuldig worden verwerkt.

Daarnaast kan in sommige gevallen je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, voorstellingsdatum, het aantal aan jou verkochte kaarten en het door jou bestede bedrag worden verstrekt aan medeorganisatoren voor het specifieke evenement waarvoor jij tickets hebt gekocht. Dit geldt in ieder geval voor de concerten en voorstellingen van onze huisgezelschappen Residentie Orkest (hierna: RO), Koninklijk Conservatorium (hierna: KC) en Nederlands Dans Theater (hierna: NDT). Zij hebben directe toegang tot ons ticketsysteem voor hun eigen concerten en/of voorstelling(en) in Amare. Andere medeorganisatoren dan RO, KC en NDT ontvangen alleen je e-mailadres. Deze medeorganisatoren kunnen contact met je opnemen om: (i) je te voorzien van informatie met betrekking tot de voorstellingen of je aanbiedingen te doen voor voorstellingen, en (ii) voor het uitvoeren van data-analyses en klanttevredenheidsonderzoeken. Je kunt je te allen tijde afmelden voor mails van de organisatoren via de afmeldknop in de mail.

Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren je de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Wat is ons cookiebeleid?
Wij maken gebruik van zogenaamde cookies. Je leest hier meer over in ons cookiebeleid.

Wat zijn je rechten? 
Je hebt het recht om: 

 • ons te vragen om je inzage te verlenen in de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld; 
 • ons te vragen om een kopie van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt;
 • zelf je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen;
 • ons te vragen om onder bepaalde omstandigheden jouw persoonsgegevens te verwijderen en in het verlengde daarvan door ons ‘vergeten te worden’;
 • ons te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Ook is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Je kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten. 

Je kunt altijd contact met ons opnemen met vragen, opmerkingen of klachten door een e-mail te sturen naar privacy@amare.nl.

Heb je klachten?
Ben je het niet eens met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren je daarom deze verklaring met regelmaat te controleren.

Onze gegevens
Stichting Amare
Postbus 11543
2502 AM Den Haag
Tel.: 070 88 00 300
E-mail: privacy@amare.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 september 2023.