Het merk Amare

(c) Silo

Het Haagse ontwerpbureau Silo heeft de merkstrategie en visuele identiteit van Amare vormgegeven. Amare heeft in eerste instantie een twaalftal bureaus uitgenodigd om mee te dingen naar de opdracht om Amare in alle communicatie een eigen gezicht te geven. Ontwerpbureau Silo kwam daarbij overtuigend als eerste uit de bus. 

Mieke Beljaarts, hoofd marketing Zuiderstrandtheater en Amare: “Amare wordt het huis van een prachtige verzameling van hoogwaardige cultuurmerken. Een creatieve, educatieve en zakelijke ontmoetingsplek. Tegelijkertijd willen we als huis voor heel Den Haag alle drempels wegnemen en een aantrekkelijke plek worden voor alle bewoners en bezoekers van de stad. Dat vraagt om een heldere positionering en een herkenbare identiteit. Silo wist ons met veel enthousiasme te overtuigen van hun aanpak en creativiteit. Ook fijn: het is een partij die geworteld is in Den Haag.” 

Samen met de toekomstige bewoners van Amare (Zuiderstrandtheater, Residentie Orkest, Koninklijk Conservatorium en Nederlands Dans Theater) heeft Silo na workshops en interviewrondes met alle betrokkenen de merkwaarden van Amare op schrift gesteld en de visuele identiteit vormgegeven. Deze vind je terug in het brandbook.

Visuele identiteit
Een visuele identiteit is meer dan een huisstijl alleen. In een visuele identiteit wordt onder andere het logo, het kleurgebruik, de manier waarop video en fotografie gebruikt worden, de ‘tone of voice’ en een vast lettertype vastgelegd. Kortom alles wat Amare concreet en herkenbaar maakt in de communicatie. 

Logo
Er is gekozen voor een open en speelse vorm van het logo. Een vorm, die zich als het ware om verschillende inhoud heen kan vormen. Door de woorddelen ‘am’ en ‘are’ los te koppelen is de betekenis van Amare als het ware verbreed en wordt het gevoel dat het gebouw van ons allemaal is, versterkt.

Kleur
Amare is een kleurrijk en divers merk. Onze merkwaarden komen tot uitdrukking in ons kleurenpalet dat is geïnspireerd door de diverse kleuren en culturen in de stad Den Haag, zoals het blauw van de zee, de zandkleur van de duinen, en de veelkleurigheid van de stad.

Typografie
De huisstijlletter van Amare kenmerkt zich door haar praktische en flexibele inzetbaarheid. Met een familie van 14 stijlen en ondersteuning in 60 talen maakt dit de letter Visuelt tot een passende letter voor het merk. 

Rene Toneman, creative director Silo: “Amare heeft een belangrijke sociale functie in het hart van Den Haag. Het verbindt topklasse performers en aanstormend talent met alle inwoners van de stad. Amare is niet alleen een locatie, maar ook een producent en een label. We zijn trots en gemotiveerd om Amare te helpen positioneren als een aantrekkelijk creatief merk voor iedereen. Met de identiteit dragen we bij aan een totaalbeleving die past bij de diversiteit en kwaliteit van het programma, de makers en de stad Den Haag.”

Het verhaal van Amare vind je ook terug in onze brandmovie.