Amare behaalt BREEAM duurzaamheidscertificaat

Op 3 maart 2022 werd het BREEAM NL Nieuwbouw en Renovatie Oplevercertificaat voor Amare officieel vrijgegeven! Amare behaalde een score van 79,21 procent, goed voor een BREEAM Excellent-certificering. Daarmee is Amare het eerste duurzaam gebouwde podiumkunstencomplex van Nederland.

Erik de Jong, senior adviseur bouwfysica en duurzaamheid, vertelt in een artikel voor LBP | Sight wat er allemaal bij de BREEAM-certificering van het eerste duurzaam gebouwde onderwijs- en cultuurcomplex van Nederland kwam kijken. 

Ontwerpcertificaat versus oplevercertificaat 
Erik: “Er zijn eigenlijk twee niveaus BREEAM-certificaten voor nieuwbouw: een ontwerpcertificaat en een oplevercertificaat. Het BREEAM-ontwerpcertificaat behaalde Amare al in 2017, met een score van 70,29 procent. Vanaf 2020 hebben we voor het oplevercertificaat de rol van BREEAM Expert-coördinator vervult in opdracht van de aannemer, bouwcombinatie Cadanz (Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw). Zo zorgde ik voor de voorbereiding en controle van alle benodigde stukken om te voldoen aan de BREEAM NL-richtlijnen en de aanlevering van deze stukken voor controle door de assessor. Daarvoor was ik ook vaak aanwezig op de bouwplaats, om bewijsstukken te verzamelen en snel te kunnen schakelen met Cadanz en de installateur HOMIJ. Tijdens het bouwproces werd een zogenaamd bespoke-traject doorlopen, omdat het niet standaard is om een gebouw met theaterfuncties te certificeren conform de BREEAM beoordelingsrichtlijn. Op deze manier werd een op maat gemaakte beoordelingsrichtlijn opgesteld.” 

BREEAM Excellent-certificaat
BREEAM Excellent is de op een na hoogste score binnen het BREEAM-keurmerk met een ondergrens van 70 procent. Bij de hoogste score – namelijk Outstanding – is er sprake van een score van 85 procent of meer. Erik: “Met 79,21 procent schuurt Amare dus zelfs tegen een Outstanding-certificaat aan. En dat voor een gebouw van deze omvang, met zoveel combinaties van zalen en verschillende gebruikers! Er is bij het ontwerp al veel aandacht besteed aan een leefbare, energiezuinige en levensloopbestendige omgeving. Met name in de categorieën Energie, Water en Afval scoorde Amare veel credits. Bij energie moet je denken aan bijna 4.000 vierkante meter aan zonnepanelen, een WKO-bron en ledverlichting door het hele gebouw. Qua afval werd bijvoorbeeld een groot deel van het bouwafval gescheiden afgevoerd en gerecycled. Verder worden toiletten doorgespoeld met opgevangen hemelwater en wordt overtollig regenwater geïnfiltreerd in de bodem.”

Naast de standaardcredits behaalde Amare een innovatiepunt omdat het voldoet aan het ITs Totaal-keurmerk (Integrale Toegankelijkheid standaard). Erik: “Dat betekent dat het hele pand toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Inmiddels is dit een standaardonderdeel van de BREEAM 2020-richtlijn, maar toen Amare ontworpen werd – volgens de destijds geldende BREEAM 2014-richtlijn – was dit nog niet het geval.”

Functies en gebruikers
Als gebouw vervult Amare veel verschillende functies. Erik: “Denk aan een bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie en een onderwijsfunctie, maar ook aan alle verschillende zalen en de ruimtes daaromheen. Al die ruimtes moeten afzonderlijk geregeld kunnen worden qua klimaat en verlichting, in combinatie met hoge akoestisch eisen. Het was uitdagend om aan alle eisen voor deze verschillende functies te voldoen. Ook het contact met gebruikers vond ik interessant. Zo trokken we als onderdeel van de bouwcombinatie op met Stichting Amare voor het schrijven van de gebruikershandleiding. Daarmee realiseerden we een praktische handleiding voor de gebruikers. Ook gaven we een presentatie voor de huurders, zoals het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium, over hoe zij rekening konden houden met de BREEAM-eisen bij de verdere inrichting van hun huisvesting.”

Over dit project
De opdracht bestond uit het ontwerp, de bouw en het onderhoud van Amare en gebeurde in opdracht van de gemeente Den Haag. Bouwcombinatie Cadanz (Boele & Van Eesteren | Visser & Smit Bouw) heeft de werkzaamheden uitgevoerd. De installaties waren in handen van HOMIJ Technische installaties.

 

Lees meer over duurzaamheid in Amare >