Particulier steunen

Amare is zoveel meer dan een theater alleen. Het is een thuis voor jong en opkomend talent én voor de grote iconen van de kunsten uit Den Haag en ver daarbuiten. Samen bouwen we aan een huis dat mensen wil inspireren met podiumkunsten uit alle culturen. Met uw steun maken we een podium voor iedereen, waar artiesten en studenten kunnen schitteren! Ontdek de mogelijkheden om Amare particulier te steunen:

Fiscale voordelen

Steun aan Amare kan fiscaal gezien gunstig zijn. U ontvangt belastingvoordeel over uw gift. Een ANBI is namelijk vrijgesteld van schenkbelasting. Uw gift is daardoor aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelastingen. Iedere gift aan een culturele ANBI mag u met 25% verhogen. Hoeveel aftrek u krijgt, is afhankelijk van het soort gift en van uw persoonlijke belastingtarief.

Gewone gift
Bij een gewone gift gelden een drempel- en maximumbedrag dat u mag aftrekken van uw inkomstenbelasting. Het drempelbedrag is 1% van uw totale inkomen voor belasting. Deze drempel moet u nog aftrekken van uw gift (verhoogd met 25%). Het overblijvende gedeelte mag u aftrekken van uw inkomstenbelasting, met als maximumbedrag 10% van uw inkomen.

Periodieke gift
U ontvangt meer fiscaal voordeel als u uw gift voor minimaal vijf jaar vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst. Deze schenking mag u jaarlijks zonder drempel- of maximumbedrag aftrekken van uw inkomstenbelasting. Een periodieke gift is dus 125% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Als u hier interesse in heeft, neem dan contact met ons op!

Rekenvoorbeeld bij een gewone gift van € 750 (met een drempelbedrag van € 350):

  • € 750  x 125% = € 937,5  is het totale bedrag van uw gift
  • € 937,5 - 350* = € 587,5 is het bedrag dat aftrekbaar is van uw belasting
  • € 587,5 x 36,97* = € 217,20 is uw belastingvoordeel
  • € 750 - € 217 = € 533 zijn de netto kosten van uw gift

Rekenvoorbeeld bij een periodieke gift van € 750:

  • € 750 x 125% = € 937,5 is het bedrag wat aftrekbaar is van uw belasting
  • € 937,5 x 36,97%* = € 346,59 is uw belastingvoordeel
  • € 750 - € 346,59 = € 403 zijn de netto kosten van uw gift

Let op: dit rekenvoorbeeld houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie, de rekentool wel:

➤ Gebruik de rekentool