Word nu Amare Friend!

Amare is hét nieuwe culturele knooppunt van Den Haag. In Amare tonen we honderden voorstellingen en concerten per jaar van gezelschappen uit Den Haag en ver daarbuiten. Met dit hoogwaardige aanbod zetten we in op een breed publiek. Met speciale programma’s willen wij de podiumkunsten toegankelijk maken voor iedereen.

Dit kunnen wij niet alleen. Amare heeft hulp nodig van haar vrienden. Samen bouwen we aan een tot de verbeelding sprekend huis voor podiumkunsten van topniveau, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. Jouw steun is hiervoor onmisbaar! 

Stichting Podium van de Stad
Bijdragen en donaties aan Amare komen ten goede aan Stichting Podium van de Stad. Deze steunstichting werft financiële giften voor Amare en staat geregistreerd als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Het doel van Stichting Podium van de Stad is het (financieel) ondersteunen van Stichting Amare. Het vermogen van de stichting wordt aangewend ter ondersteuning van Amare ten behoeve van bijzondere projecten.

 

Vul het formulier in om direct Amare Friend te worden