Instinctive Neighbourhood

In samenwerking met Corpo Máquina en Laaktheater

Diep in ons hart zijn we allemaal dansers!

Corpo Máquina is een beweging gebouwd op samenwerking. Tussen jong en oud, arm en rijk, hoogopgeleid en laagopgeleid, zwart en wit, tussen kunst, welzijn en onderwijs. Corpo Máquina laat voelen dat mensen op een basale manier met elkaar verbonden zijn, voorbij sociale, economische en culturele constructies. Amare en Laaktheater hebben hen uitgenodigd om in het kader van Wij Den Haag naar Den Haag te komen om 2 aparte projecten te organiseren.

Het project Instinctive Neighbourhood brengt bewoners samen door middel van dans en beweging. Choreograaf Guilherme Miotto van Corpo Máquina gaat intensief aan de slag met bewoners van verschillende leeftijden (18+) uit de omliggende wijken van Amare: de Rivierenbuurt, het Spuikwartier en de Stationsbuurt. Zes weken op een rij komt ieder met zijn eigen gedachtes, of gevoelens, of een voorwerp, of muziek bij elkaar. En dan gaan ze bewegen, zonder erbij na te denken. Dan blijkt dat we diep in ons hart allemaal dansers zijn! 

Uiteindelijk is er een eindpresentatie voor de wijkbewoners uit de deelnemende wijken en tijdens het Open Festival in Amare. De eerste sessie van een serie van veertien workshops start op vrijdag 8 oktober 2021. Separaat vindt een project plaats in Laaktheater.

Deelnemen
Lees meer over deelnemen op deze pagina. Meld je vóór 6 oktober aan bij Marloes van den Berg via marloes.vandenberg@amare.nl. Vermeld je naam, leeftijd, straat en een korte motivatie.

Meer informatie

Wij Den Haag

Corpo Máquina

Instinctive Neighbourhood

Instinctive Neighbourhood wordt mede mogelijk gemaakt door: